Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Tomasz Binkowski

 1. Binkowski T.   Sposób sterowania i układ sterujący trójfazowego trójgałęziowego falownika napięcia, 2017, patent
 2. Binkowski T. , Kwiatkowski B., Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim, 2017, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, z.3/21/2017, s.269-275       ISBN/ISSN: 2080-9069
 3. Binkowski T. ,       New Mathematical Model of Unbalanced Load for 3P-3W Voltage Source Inverter One Phase Asymmetry,        Konferencja: 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2017.06.25-2017.06.30, Kościelisko, Polska, 26.06.2017
 4. Binkowski T.        New modulation strategy of the voltage source inverter with unbalanced load, Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, 2017.06.08-2017.06.11, Kościelisko, Polska, 10.06.2017
 5. Binkowski T.       Space Vector Modulation with One-Phase Asymmetry Compensation       Konferencja: International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, 2017.09.09-2017.09.11, Łódź, Polska, 10.09.2017
 6. Binkowski T. , Sobczyński D. , Korkosz M. , Malska W. , Bogusz P. , Powrózek A.        Pomiar charakterystyki momentowo-prędkościowej silników,       2017 
 7. Binkowski T. , Kwiatkowski B.        Implementacja systemów zabezpieczeń sieciowych opartych na rozwiązaniach firmy Juniper       2017, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, z.9(1)/2017, s.237-246       ISBN/ISSN: 2300-1739
 8. Binkowski T., Kwiatkowski B.       Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym od składowej aktywnej prądu trójfazowego       2017, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, z.10(2)/2017, s.1-8       ISBN/ISSN: 2300-1739
 9. Binkowski T. , Kwiatkowski B.        Influence of current sampling frequency on VSI current trajectory correction [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg       2017, Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , s.7-18       ISBN/ISSN: 978-83-7996-481-9
 10. Kwiatkowski B. , Binkowski T.        Designing and implementing of computer networks based on the solutions of Juniper and Cisco companies [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg       2017, Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , s.191-206       ISBN/ISSN: 978-83-7996-481-9     
 11. Binkowski T.        Space Vector Modulation with One-Phase Asymmetry Compensation [w:] Proceedings of International Interdisciplinary PHD Workshop II PhDW 2017, (pod red.) Inni inni       2017, Łódź: TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ, s.113-119       ISBN/ISSN: 978-83-7283-858-2, Konferencja: International Interdisciplinary PhD Workshop 2017
 12. Binkowski T.        Investigation of high speed induction motor drive operating in household appliances       2016, Power Electronics and Drives, t.1(36), z.1, s.41-53       ISBN/ISSN: 2451-0262 
 13. Binkowski T.        Influence of current sampling frequency on voltage source inverter fuzzy correction [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), (pod red.) Damian Mazur       2016, New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.1-4       ISBN/ISSN: 978-1-5090-1015-8, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics
 14.     Binkowski T.        Application of double-modulation to correct currents trajectory of voltage source inverter [w:] 2016 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), (pod red.)        2016, New York (USA): CURRAN ASSOCIATES, s.1-4       ISBN/ISSN: 978-1-5090-5310-0, Konferencja: Conference on Progress in Applied Electrical Engineering
 15. Kwiatkowski B. , Binkowski T.       Projektowanie i zastosowanie aplikacji mobilnej MyCollection za pomocą dostępnych narzędzi programistycznych       2016, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, z.4 (18), s.358-364       ISBN/ISSN: 2080-9069
 16. Binkowski T. , Kwiatkowski B.        Cyfrowy automat sterujący urządzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika       2016, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, z.4 (18), s.387-393       ISBN/ISSN: 2080-9069
 17. Binkowski T.        New technique of higher harmonics reduction in case of voltage source inverter [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Michał Kruk       2016, Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s.19-29       ISBN/ISSN: 978-83-7583-717-9
 18.       
 19. Binkowski T. , Kwiatkowski B.        Adaptation of power converter control during frequency change using fuzzy logic system [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Michał Kruk       2016, Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s.30-42       ISBN/ISSN: 978-83-7583-717-9  
 20. Kwiatkowski B. (, Binkowski T.       Stages of design and deployment of mobile applications for the Android operating system [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Michał Kruk       2016, Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s.121-137       ISBN/ISSN: 978-83-7583-717-9
 21. Binkowski T.        Influence of current sampling frequency on voltage source inverter fuzzy correction       Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2016.05.04-2016.05.08, Rzeszów, Polska, 04.05.2016
 22. Binkowski T.        Influence of current sampling frequency on current trajectory correction of voltage source inverter       Konferencja: VII Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki" , 2016.06.09-2016.06.12, Polańczyk, Polska, 10.06.2016    
 23. Binkowski T.        Application of double-modulation to correct currents trajectory of voltage source inwerter       Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" , 2016.06.27-2016.07.01, Kościelisko, Polska, 27.06.2016
 24. Binkowski T. , Sobczyński D. , Malska W.       Oprawa oświetlena drogowego LED - opinia o innowacyjności       2016  
 25. Binkowski T. , Sobczyński D. , Malska W.        Projekt zasilania diod LED przeznaczonych do naszywania       2016
 26. Dudziak A. ,Binkowski T.        Badanie podstawowych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitch       2015, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(1/2015), s.19-30       ISBN/ISSN: 0209-2662
 27. Binkowski T.        Investigation of the current space vector correction of 3P3W voltage inverter       2015, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.113-124       ISBN/ISSN: 0209-2662
 28. Binkowski T. (15 pkt/100%)
 29.        Universal High Speed Induction Motor Driver [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, (pod red.) Lesław Gołębiowski, Damian Mazur
 30.        2015, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, t.324, s.149-162
 31.        ISBN/ISSN: 978-3-319-11248-0, Konferencja: 11th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
 32.        Typ osiągnięcia: 02.14
 33.  
 34.  
 35. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 36.        Control of sensorless electrical drives operating in a hybrid flying platform
 37.        2015, AVIATION, t.19, z.1, s.31-35
 38.        ISBN/ISSN: 1648-7788
 39.        Typ osiągnięcia: 01.10, Zasięg: Międzynarodowy
 40.  
 41.  
 42. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 43.        Sposób sterowania i układ sterujący trójfazowego trójgałęziowego falownika napięcia
 44.        2015
 45.        Typ osiągnięcia: 06.05, Zasięg: Krajowy
 46.  
 47.  
 48. Zych Ł. (1,5 pkt/50%), Binkowski T. (1,5 pkt/50%)
 49.        Wykorzystanie światła halogenowego w badaniu ogniw polikrystalicznych
 50.        2015, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(3/2015), s.5-12
 51.        ISBN/ISSN: 0209-2662
 52.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 53.  
 54.  
 55. Kwiatkowski B. (9 pkt/60%), Binkowski T. (9 pkt/40%)
 56.        Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego
 57.        2015, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, t.6, z.3, s.126-132
 58.        ISBN/ISSN: 2080-9069
 59.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 60.  
 61.  
 62. Binkowski T. (9 pkt/60%), Kwiatkowski B. (9 pkt/40%)
 63.        Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego
 64.        2015, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, t.6, z.3, s.232-237
 65.        ISBN/ISSN: 2080-9069
 66.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 67.  
 68.  
 69. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 70.        Ograniczanie składowych odkształcenia pochodzących od częstotliwości taktowania
 71.        Konferencja: VI Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", 2015.06.11-2015.06.14, Kiry, Polska, 13.06.2015
 72.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 73.  
 74.  
 75. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 76.        Adaptacja sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym do zmian częstotliwości napięcia
 77.        Konferencja: VI Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", 2015.06.11-2015.06.14, Kiry, Polska, 13.06.2015
 78.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 79.  
 80.  
 81. Binkowski T. (0 pkt/50%), Sobczyński D. (0 pkt/50%)
 82.        Opinia o innowacyjności - Crosswords Factory Sp z o.o.
 83.        2015
 84.        Typ osiągnięcia: 05.07
 85.  
 86.  
 87. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 88.        Voltage Inverter With Reduced Amplitudes of Frequency Components
 89.        Konferencja: 2015 Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2015.09.17-2015.09.19, Kielce, Polska, 17.09.2015
 90.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 91.  
 92.  
 93. Świętoniowski P. (5 pkt/50%), Binkowski T. (5 pkt/50%)
 94.        The influence of temperature on optical and electrical parameters of medium and high power LEDs
 95.        2014, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.90, z.11, s.200-203
 96.        ISBN/ISSN: ISSN 0033-2097
 97.        Typ osiągnięcia: 01.04, Zasięg: Krajowy
 98.  
 99.  
 100. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 101.        Korekcja trajektorii wektora przestrzennego prądów falownika napięcia przy asymetrycznym obciążeniu
 102.        Konferencja: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", 2014.06.16-2014.06.20, Kościelisko, Polska, 16.06.2014
 103.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 104.  
 105.  
 106. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 107.        Korekcja trajektorii wektora przestrzennego prądów falownika napięcia przy asymetrycznym obciążeniu [w:] IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-9, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, (pod red.) Niedbała Ryszard, Kałat Włodzimierz, Amborski Krzysztof, Chmielak Waldemar, Wesołowski Marcin
 108.        2014, Warszawa: POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ WARSZAWSKI, s.55-58
 109.        ISBN/ISSN: 978-83-927653-7-0, Konferencja: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej"
 110.        Typ osiągnięcia: 02.12
 111.  
 112.  
 113. Binkowski T. (1 pkt/25%), Buczek K. (1 pkt/25%), Malska W. (1 pkt/25%), Sobczyński D. (1 pkt/25%)
 114.        Analiza przekształtników zasilanych z pokładowych sieci podwyższonej częstotliwości
 115.        2013, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXX, z.85(4/13), s.387-395
 116.        ISBN/ISSN: 0209-2689
 117.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 118.  
 119.  
 120. Sobczyński D. (2 pkt/50%), Binkowski T. (2 pkt/50%)
 121.        Przekształtnik w układzie napędowym z silnikiem BLCD dla bezzałogowej platformy latającej
 122.        2013, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXX, z.85(4/13), s.535-545
 123.        ISBN/ISSN: 0209-2689
 124.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 125.  
 126.  
 127. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 128.        Control of sensorless electrical drives working in the hybrid flying platform
 129.        Konferencja: VII Konferencja Awioniki, 2013.09.18-2013.09.21, Krasiczyn, Polska, 18.09.3013
 130.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 131.  
 132.  
 133. Binkowski T. (0 pkt/25%), Buczek K. (0 pkt/25%), Malska W. (0 pkt/25%), Sobczyński D. (0 pkt/25%)
 134.        Analiza przekształtników zasilanych z pokładowych sieci podwyższonej częstotliwości
 135.        Konferencja: VII Konferencja Awioniki, 2013.09.18-2013.09.21, Krasiczyn, Polska, 18.09.2013
 136.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 137.  
 138.  
 139. Binkowski T. (0 pkt/50%), Sobczyński D. (0 pkt/50%)
 140.        Przekształtnik w układzie napędowym z silnikiem BLDC dla bezzałogowej platformy latającej
 141.        Konferencja: VII Konferencja Awioniki, 2013.09.18-2013.09.21, Krasiczyn, Polska, 18.09.2013
 142.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 143.  
 144.  
 145. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 146.        Universal Driver for Induction Motors
 147.        Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" WZEE 2013, 2013.09.27-2013.09.30, Czarna, Polska, 27.09.2013
 148.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Lokalny
 149.  
 150.  
 151. Binkowski T. (25 pkt/100%)
 152.        Sposób podłączenia do źródła napięcia silnika indukcyjnego wirującego z nieznana prędkością
 153.        2013
 154.        Typ osiągnięcia: 06.01, Zasięg: Krajowy
 155.  
 156.  
 157. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 158.        Model RT (czasu rzeczywistego) trójgałęziowego falownika napięcia
 159.        2013, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, z.33(1/2013), s.31-40
 160.        ISBN/ISSN: 0209-2662
 161.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 162.  
 163.  
 164. Bogdan P. (2 pkt/50%), Binkowski T. (2 pkt/50%)
 165.        System elektronicznego sterowania skalarnego silników indukcyjnych w oparciu o mikrokontroler STM32F103
 166.        2013, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, z.33(1/2013), s.41-51
 167.        ISBN/ISSN: 0209-2662
 168.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 169.  
 170.  
 171. Binkowski T. (0 pkt/50%), Sobczyński D. (0 pkt/50%)
 172.        Ekspertyza - Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 173.        2013
 174.        Typ osiągnięcia: 05.07
 175.  
 176.  
 177. Sobczyński D. (0 pkt/50%), Binkowski T. (0 pkt/50%)
 178.        Wykonanie ekspertyzy obwodu dedykowanej instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia komputerowe w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie
 179.        2013
 180.        Typ osiągnięcia: 05.07
 181.  
 182.  
 183. Binkowski T. (6 pkt/100%)
 184.        Korekcja trajektorii wektora przestrzennego z wykorzystaniem logiki rozmytej
 185.        2012, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE,  ZASTOSOWANIA, z.12, s.35-38
 186.        ISBN/ISSN: 0033-2089
 187.        Typ osiągnięcia: 01.03, Zasięg: Krajowy
 188.  
 189.  
 190. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 191.        Rozmyty korektor trajektorii wektora przestrzennego
 192.        Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT'12 Kościelisko 18-22 czerwca 2012, 18.06.2012
 193.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 194.  
 195.  
 196. Korkosz M. (1,59 pkt/5,88%), Wygonik P. (1,59 pkt/5,88%), Jakubowski R. (1,59 pkt/5,88%), Bogusz P. (1,59 pkt/5,88%), Orkisz M. (1,59 pkt/5,88%), Majka A. (1,59 pkt/5,88%), Smusz R. (1,59 pkt/5,88%), Mazurkiewicz A. (1,59 pkt/5,88%), Prokop J. (1,59 pkt/5,88%), Posiewała W. (1,59 pkt/5,88%), Sobczyński D. (1,59 pkt/5,88%), Binkowski T. (1,59 pkt/5,88%), Buczek K. (1,59 pkt/5,88%), Masłowski G. (1,59 pkt/5,88%), Wyderka S. (1,58 pkt/5,88%), Powrózek A. (1,58 pkt/5,88%)
 197.        Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego
 198.        2012
 199.        Typ osiągnięcia: 05.06
 200.  
 201.  
 202. Binkowski T. (9,1 pkt/70%), Buczek K. (3,9 pkt/30%)
 203.        Sterowanie wysokoobrotowymi napędami urządzeń AGD
 204.        2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, s.1-7
 205.        ISBN/ISSN: 0033-2097
 206.        Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Krajowy
 207.  
 208.  
 209. Binkowski T. (13 pkt/100%)
 210.        Sposób załączenia napięć zasilających silnik indukcyjny wirujący z nieznaną prędkością
 211.        2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, s.26-29
 212.        ISBN/ISSN: 0033-2097
 213.        Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Krajowy
 214.  
 215.  
 216. Binkowski T. (4,34 pkt/33,34%), Buczek K. (4,33 pkt/33,33%), Sobczyński D. (4,33 pkt/33,33%)
 217.        Sterowanie silnikiem BLDC pracującym jako element hybrydowej platformy latającej
 218.        2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, s.30-33
 219.        ISBN/ISSN: 0033-2097
 220.        Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Krajowy
 221.  
 222.  
 223. Binkowski T. (6,5 pkt/50%), Malska W. (6,5 pkt/50%)
 224.        Wykorzystanie trójfazowego falownika w układzie V do zasilania silnika wysokoobrotowego
 225.        2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, s.34-37
 226.        ISBN/ISSN: 0033-2097
 227.        Typ osiągnięcia: 01.01, Zasięg: Krajowy
 228.  
 229.  
 230. Binkowski T. (0,5 pkt/25%), Buczek K. (0,5 pkt/25%), Malska W. (0,5 pkt/25%), Sobczyński D. (0,5 pkt/25%)
 231.        Przekształtniki energoelektroniczne zasilające odbiorniki DC lub AC z sieci o podwyższonej częstotliwości napięcia
 232.        2011, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.281, z.31, s.13-22
 233.        ISBN/ISSN: 0209-2662
 234.        Typ osiągnięcia: 01.07, Zasięg: Krajowy
 235.  
 236.  
 237. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 238.        Sterowanie bezczujnikowym napędem elektrycznym bezzałogowej platformy latającej
 239.        Konferencja: X Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011", Łódź, 16-18.11.2011, 17.11.2011
 240.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 241.  
 242.  
 243. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 244.        Sterowanie dwufazowym wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym.
 245.        Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Modelowanie i Symulacja" (MiS-6), Kościelisko, 21-25.06.2010, 21.06.2010
 246.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 247.  
 248.  
 249. Binkowski T. (10 pkt/100%)
 250.        Sposób podłączenia do źródła napięcia silnika indukcyjnego wirującego z nieznaną prędkością.
 251.        2010
 252.        Typ osiągnięcia: 06.05, Zasięg: Krajowy
 253.  
 254.  
 255. Binkowski T. (0,34 pkt/33,34%), Sobczyński D. (0,33 pkt/33,33%), Malska W. (0,33 pkt/33,33%)
 256.        Filtracja wyższych harmonicznych prądu z wykorzystaniem filtrów biernych.
 257.        2010, TECHNICAL NEWS, z.1(31),2(32), s.101-104
 258.        ISBN/ISSN: 1992-8149
 259.        Typ osiągnięcia: 01.06, Zasięg: Krajowy
 260.  
 261.  
 262. Buczek K. (0,4 pkt/40%), Binkowski T. (0,6 pkt/60%)
 263.        High Speed Induction Motor Drive
 264.        2009, TECHNICAL NEWS, z.12, s.17-19
 265.        ISBN/ISSN: 1992-8149
 266.        Typ osiągnięcia: 01.05, Zasięg: Krajowy
 267.  
 268.  
 269. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 270.        Sterownik wysokoobrotowego trójfazowego silnika indukcyjnego.
 271.        Konferencja: IX Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009, Łódź, 18-20.11.2009, 18.11.2009
 272.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 273.  
 274.  
 275. Grad M. (0 pkt/20%), Łatka M. (0 pkt/20%), Malska W. (0 pkt/20%), Sobczyński D. (0 pkt/20%), Binkowski T. (0 pkt/20%)
 276.        A Drive System with High-Speed Single-Phase Supplied Three-Phase Induction Motor
 277.        Konferencja: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, 1-3 September 2008, 01.09.2008
 278.        Typ osiągnięcia: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy
 279.  
 280.  
 281. Malska W. (0 pkt/50%), Binkowski T. (0 pkt/50%)
 282.        Trójfazowy falownik w układzie V do zasilania silnika wysokoobrotowego
 283.        Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja MiS-5 Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, 23.06.2008
 284.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 285.  
 286.  
 287. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 288.        Kształtowanie prądów wyjściowych falownika napięcia z użyciem logiki rozmytej - symulacja w czasie rzeczywistym
 289.        Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja MiS-5 Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, 23.06.2008
 290.        Typ osiągnięcia: 08.08, Zasięg: Krajowy
 291.  
 292.  
 293. Binkowski T. (6 pkt/100%)
 294.        Modulatory w układach sterowania trójfazowego falownika napięcia
 295.        2007, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.2, s.6-8
 296.        ISBN/ISSN: 0033-2097
 297.        Typ osiągnięcia: 01.05, Zasięg: Krajowy
 298.  
 299.  
 300. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 301.        Nadmodulacja w falowniku napięcia sterowanym układem z modulatorami szerokości i fazy impulsu
 302.        2007, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.30, s.5-13
 303.        Typ osiągnięcia: 01.12, Zasięg: Lokalny
 304.  
 305.  
 306. Binkowski T. (3,5 pkt/50%), Buczek K. (3,5 pkt/50%)
 307.        Investigation of the matrix converter with constant switching control [w:] Power Electronics and Electrical Drives - selected problems
 308.        2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 85-94 s.
 309.        ISBN/ISSN: 9788374933445
 310.        Typ osiągnięcia: 02.02, Zasięg: Lokalny
 311.  
 312.  
 313. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 314.        The fuzzy logic system in voltage inverter control with a distortion reduction
 315.        2007, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.30, s.15-23
 316.        Typ osiągnięcia: 01.12, Zasięg: Lokalny
 317.  
 318.  
 319. Binkowski T. (0 pkt/33,33%), Grad M. (0 pkt/33,33%), Łatka M. (0 pkt/33,33%)
 320.        Przekształtnik impulsowy w wysokoobrotowych układach napędowych dla sprzętu AGD
 321.        Konferencja: VIII Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2007"
 322.        Typ osiągnięcia: 14.02, Zasięg: Lokalny
 323.  
 324.  
 325. Binkowski T. (0 pkt/100%)
 326.        Ograniczanie składowych odkształcenia w napięciach wyjściowych trójfazowego falownika napięcia z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
 327.        Typ osiągnięcia: 14.2, Zasięg: Krajowy
 328.  
 329.  
 330. Binkowski T. (1 pkt/100%)
 331.        Układ sterowania falownika napięcia z modulatorami szerokości impulsów i fazy
 332.        2005, s. 19-22
 333.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 334.  
 335. Binkowski T. (1 pkt/100%)
 336.        Symulacja mikroprocesorowego układu sterowania falownikiem napięcia
 337.        2005, s. 23-26
 338.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 339.  
 340. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 341.        The Simplified Control Unit of Matrix Converter
 342.        2005, s. 124-125
 343.        Typ osiągnięcia: 1.c.1., Zasięg: Międzynarodowy
 344.  
 345. Binkowski T. (0,5 pkt/50%), Malska W. (0,5 pkt/50%)
 346.        The simulation model of AC/AC converter in real time application
 347.        2004, s. 17-20
 348.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 349.  
 350. Malska W. (0,5 pkt/50%), Binkowski T. (0,5 pkt/50%)
 351.        Harmonic current reduction in distribution network
 352.        2004, s. 163-166
 353.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 354.  
 355. Binkowski T. (0,8 pkt/80%), Buczek K. (0,2 pkt/20%)
 356.        The matrix converter with constant switching
 357.        2004, s. 21-24
 358.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 359.  
 360. Binkowski T. (9 pkt/100%)
 361.        Badania przekształtnika matrycowego dla wybranych metod sterowania
 362.        2004
 363.        Typ osiągnięcia: 3.a.1.
 364.  
 365.  
 366. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 367.        The simulation model of matrix converter
 368.        2003, t.Engineering I, s. 265-270
 369.        Typ osiągnięcia: 1.c.1., Zasięg: Międzynarodowy
 370.  
 371. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 372.        Computer investigation of the superconductors
 373.        2003, t.Engineering I, s. 271-274
 374.        Typ osiągnięcia: 1.c.1., Zasięg: Międzynarodowy
 375.  
 376. Binkowski T. (0,4 pkt/40%), Rząsa J. (0,4 pkt/40%), Supronowicz H. (0,2 pkt/20%)
 377.        Obciążenie prądowe łączników przekształtnika matrycowego
 378.        2003, t.I, s. 11-18
 379.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 380.  
 381. Binkowska A. (0,2 pkt/10%), Binkowski T. (1,6 pkt/80%), Szeliga A. (0,2 pkt/10%)
 382.        The analysis of the polish banking sector
 383.        2003, t.Economisc I, s. 301-304
 384.        Typ osiągnięcia: 1.c.1., Zasięg: Międzynarodowy
 385.  
 386. Binkowski T. (1 pkt/100%)
 387.        Minimalizacja czasu wykonania programu sterującego przekształtnikiem matrycowym
 388.        2002, t.198, s. 5-13
 389.        ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.23
 390.        Typ osiągnięcia: 1.b.2., Zasięg: Krajowy
 391.  
 392. Binkowski T. (0,34 pkt/33,33%), Buczek K. (0,33 pkt/33,33%), Rząsa J. (0,33 pkt/33,33%)
 393.        Oprogramowanie umożliwiające komputerowe sterowanie przekształtnika matrycowego przy zastosowaniu metody modulacji wektora przestrzennego
 394.        2002, t.1, s. 269-276
 395.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 396.  
 397. Binkowski T. (1 pkt/100%)
 398.        Komputerowe sterowanie przekształtnikiem AC/AC
 399.        2002, t.14, s. 273-277
 400.        z.4
 401.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 402.  
 403. Binkowski T. (2 pkt/100%)
 404.        The influence of the model simplifications and the estimation system type on precision of reconstructing the condition of asynchronous motor
 405.        2001, t.2, s. 535-543
 406.        Typ osiągnięcia: 1.c.1., Zasięg: Międzynarodowy
 407.  
 408. Binkowski T. (0,5 pkt/50%), Buczek K. (0,5 pkt/50%)
 409.        Badania symulacyjne procesu samostrojenia regulatora w układzie napędowym DC
 410.        2000, t.1, s. 73-80
 411.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 412.  
 413. Binkowski T. (1 pkt/100%)
 414.        Use of internet in teaching process
 415.        2000, s. 19-21
 416.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 417.  
 418. Gburczyk A. (0,1 pkt/10%), Binkowski T. (0,9 pkt/90%)
 419.        History and prospects of computer supported teaching
 420.        2000, s. 49-52
 421.        Typ osiągnięcia: 1.c.2., Zasięg: Krajowy
 422. Binkowski T., Buczek K.: Badanie dokładności predykcji stanu z filtrem Kalmana dla silnika prądu stałego. Zeszyty naukowe PRz. Rzeszów 1999 r.
 423. Binkowski T., Buczek K.: Computer investigation of sampling frequency effect on precision of sensorless drive speed estimation.EDPE’99. 1999 r.
 424. Binkowski T.: Investigation of fuzzy control with state prediction. 2 International Conference of PHD students. Miskolc 1999 r.
 425. Binkowski T., Buczek K.: Odtwarzanie prędkości silnika prądu stałego na podstawie pomiaru prądu. Zeszyty naukowe PRz – Awionika. Rzeszów 1998 r.
 426. Binkowski T., Kuryło K., Wyderka St.: Computer investigation of electromagnetic compatibility of light sources. ZKwD’98. Kiekrz 1998 r.
 427. Binkowski T., Buczek K., i in.: Podstawy energoelektroniki – laboratorium. Rzeszów 1998 r.
 428. Binkowski T., Buczek K.: Praca przyrządów półprzewodnikowych w przekształtnikach impulsowych prądu   stałego. ENiD’97.Rzeszów 1997 r. 
 429. Binkowski T., Buczek K., Schulze M.: Control of network converters using parallel machine of SIMD type. 5. Zwickauer Automatisierungs-forum. Zwickau 1997 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję